amis
amis

Memòria econòmica

DADES ECONÒMIQUES

 

DADES ECONÒMIQUES D'AMIS 2016 DE GENER A JULIOL 2016

   
         

Origen Ingresos

 

 

 

 

         

Quotes socis

 

440,00

 

6%

Terapies socis

 

368,88

 

3%

Donatius

 

5.608,50

 

79%

 

Donatius taps

2.608,50

 

37%

 

La Caixa

   

0%

 

AJ. SITGES CONVENI

   

0%

 

Donatius varis

3.000,00

 

42%

Llibre

 

15,00

 

0%

Ingresos Fires

 

700,00

 

10%

TOTAL INGRESOS

 

7.132,38

   

REMANENT 2015

 

14.268,35

   

TOTAL INGRESOS APLICABLES

21.400,73

   
         

Aplicació dels recursos

 

 

 

 

         

Teràpies socis

     

0%

Musicoteràpia

 

825,61

 

16%

Hisenda

 

130,88

 

3%

Publicitat- Administració

IMPRENTA+ART BONAIRE+ FESTA INCLUSIVA

351,36

 

7%

Gestoria

 

425,10

 

8%

Comissions Banc

 

42,29

 

1%

Samarretes Amis

COIMA

218,41

 

4%

ECOM

QUOTES 2013,2014,2015,2016

200,00

   

Events socis

     

0%

Donatius altres associacions

SITGES AL AGUA +

100,00

 

2%

DONATIU TAPS LEILA

 

2.769,84

   

Web

2016

84,63

 

2%

TOTAL APLICACIÓ DE RECURSOS

5.148,12

 

42%

DIFERENCIAL / SALDO 2015

 

16.252,61